Darbo teisė

Su kvalifikuota teisininkų pagalba kiekvienas individualus klientas bus lygiavertė šalis santykiuose su darbdaviu ir galės tinkamai apginti savo teises. Konsultuojame ir giname darbuotojų interesus sudarant darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais. Atstovaujame savo klientus visuose santykiuose su profesinėmis sąjungomis ir kitais darbuotojų atstovais, giname jų interesus visų instancijų teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose. Rengiame nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimus, kitus darbo santykiuose naudojamus dokumentus. Taip pat konsultuojame įmones įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl kitų ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių.

+370 611 30884